بازی آنلاین: سابقه

اسم های مشابه دیگر: سابقه، سابقه

بازی های استراتژی مانند فرماندهی - و سپس شما باید در دفاع از اقوام بازی. این یک بازی رایگان برای بسیاری از کاربران، که شما را ترک نمی کند بی تفاوت است. بازی دفاع از اقوام، تا حدی pereinachennye وارکرفت III: سلطنت هرج و مرج و گسترش آن، وارکرفت III: تخت یخ زده. شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام