بازی آنلاین: دینو طوفان

اسم های مشابه دیگر: دینو طوفان

بازی دینو طوفان - بازی اینترنتی رایگان برای بسیاری از کاربران در جهان پرماجرا از دایناسورها. بازیکنان در دنیای مجازی می تواند حرکت کند و سوار بر دایناسورها، در حالی که جمع آوری چیزهای مفید شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام