بازی آنلاین: سرنوشت آنلاین

اسم های مشابه دیگر: سرنوشت

بازی سرنوشت است به یک سری از پروژه های بازی، در مورد پایان جهان، در مورد مدت زمان به ما می گوید مربوط به زمانی که تحولات ناگهانی و عمده وحشیانه شروع به ناپدید می شوند بشریت است. این بازی متعلق به بازی های علمی تخیلی MMOFPS، که منجر به یک نیاز ثابت به بازی سرنوشت اتصال آنلاین به اینترنت. شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام