بازی آنلاین: تاریکی شمشیر

اسم های مشابه دیگر: تاریکی شمشیر

بازی آنلاین، بازی تاریکی شمشیر بسیار جالب است. بنابراین در تاریکی شمشیر کاربران آنلاین حاضر در سایت "، در ایجاد شخصیت، نژادهای مختلف را انتخاب کنید. مانند افراد، اورک ها، دورف ها، الف ها drow. شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام