بازی آنلاین: در Darksiders 2

اسم های مشابه دیگر: در Darksiders 2

در Darksiders 2 بازی ادامه بازی کاملا سرگرم کننده در Darksiders باشد. این بازی ترکیبی از سبک و نقش جنگنده spesher. شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام