بازی آنلاین: تیراندازی آنلاین

اسم های مشابه دیگر: نمایشگاه صلیب، krossfaer، krossfair، krosfayr، صلیب آتش، تیراندازی، صلیب آتش krosfaer، آتش صلیب، صلیب آتش، متقابل منصفانه

بازی تیراندازی طراحی شده را به کناری بگذاریم از تاریخ، و تعداد زیادی از مردم overexposed دانلود بازی کانتر.باید تفاوت های بزرگ بازی کانتر اعتصاب، را به دلیل آن حق است بازی فرقه ای برای بیش از یک دهه، و کاملا شایسته موقعیت پیشرو در جهان از بازی برگزار می شود شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام