بازی آنلاین: برخورد اژدها

اسم های مشابه دیگر: برخورد اژدها

برخورد بازی از اژدها که توسط یک شرکت آلمانی و بازی های اجتماعی Plinga متعلق به این رده از بازی های اجتماعی در همه جا است. این بازی ها محبوبیت زیادی در میان علاقهمندان به بازی آنلاین از کشورهای مختلف به دست آورده اند شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام