بازی آنلاین: Castlot

اسم های مشابه دیگر: Castlot

بازی Castlot - رایگان مبتنی بر مرورگر بازی های چند نفره اسطوره ای، که نفوذ در قرون وسطی است. طراحی از اجزای RPG و استراتژی قطاری از کلمه به کلمه از دقیقه اول .. شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام