بازی آنلاین: کشتار (قتل عام)

اسم های مشابه دیگر: قتل عام

جهان از بازی های آنلاین است که واقعا بی حد و حصر است.واقعیت این است که این واقعیت منطقی، زمانی که بازی با مردم واقعی بسیار جالب تر از حد معمول، اغلب صاف و یکنواخت بازی های گیم پلی بین کامپیوتر و انسان شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام