بازی آنلاین: BlackShot

اسم های مشابه دیگر: رو سیاه

BlackShot بازی آنلاین که می گیرد در آینده ای دور، زمانی که آن را هرج و مرج کامل است، وجود خواهد داشت نه هر قانون، محدودیت های بوجود می آیند جنگ جهانی مردم کلون. شخصیت اصلی مزدورانی که باید مهم نیست که چه انجام وظیفه می باشد. شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام