بازی آنلاین: Avatarika

اسم های مشابه دیگر: Avatarika، Avatarika

آقای Avatarika جهان کاملا منحصر به فرد است، که در آن هر کس این فرصت برای پیدا کردن دوستان جدید است.بازی Avatarika است که در ارتباط است.در این بازی، همه چیز در ارتباط ساخته شده است، قدمت، معاشقه و سرگرم کننده و بی خیال است. شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام