بازی آنلاین: اتحاد سلاح های شجاع

اسم های مشابه دیگر: اتحاد سلاح های شجاع، آوا

اتحاد سلاح شجاع تیرانداز MMO نسبتا جدید است. بازی های مشخصه خاص - vysokokachesvennaya گرافیک و نقاشی دقیق. در اصل، آنچه در بورس های دیگر - شما را قادر به زودی به اغلب پوشیده می شود و ساقه بازی AVA شما که شانس را. شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام