بازی آنلاین: هرج و مرج آنلاین

اسم های مشابه دیگر: هرج و مرج آنلاین، هرج و مرج

هرج و مرج آنلاین - این یک بازی آنلاین چند نفره فوق العاده در MMORPG سبک است. بازی می گیرد در سیاره خالی از سکنه که در آن شما باید بسیاری از ماجراهای و از quests. در هرج و مرج ثبت نام آنلاین بسیار ساده است و شما را به زمان زیادی نیست، تنها مشکل این بازی انگلیسی است شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام