بازی آنلاین: Altera

اسم های مشابه دیگر: Altera، Altera

Altera آنلاین - بازی مبتنی بر مرورگر استراتژی. پس از سیاره زمین ما دارای یک وضعیت افسرده، ما باید برای بهترین مکان برای زنده ماندن نگاه کنید. بازی Altera شخصیت های بازی، که پیدا کردن این محل در یک سیاره متفاوت است، به جز این است که در اینجا میزبان - موجودات بیگانه. شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام