بازی آنلاین: سن از ظهور کانن از Godslayer

اسم های مشابه دیگر: سن کونن: ظهور Godslayer

بالا آمدن بازی از Godslayer در واقع، ادامه بازی سن کونن، که توسط Funcom توسعه داده شد. کار از نویسندگان این پروژه ارزشمند است، بازیکن خواهد شد از ویژگی های دنیای مجازی، پر از انواع حوادث و دعوا لذت ببرید. شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام