بازی آنلاین: Wartune

اسم های مشابه دیگر: Wartune

بازی Wartune رایگان استراتژی MMORPG است و ترکیبی از عناصر از نقش بازی کردن و استراتژی اجتماعی آسان است. شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام