بازی آنلاین: WarSide

اسم های مشابه دیگر: WarSide

بازی Warside شما را به دنیای شگفت انگیز فانتزی با یک نوع از اقدام MMOG سبک و ترکیبی موفق از سیستم بورس های تاکتیکی. شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام