بازی آنلاین: ستاره تعارض

اسم های مشابه دیگر: ستاره تعارض

بازی آنلاین ستاره تعارض - یک بازی MMORPG است که در آن شما مانند یک جهان احساس خلبان گشت و گذار است. در اینجا شما باید به عنوان بخشی از یک تیم که وظیفه این است که بیش از 3 مخالفان فانوس دریایی و یا حذف تمام رقبای مبارزه شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام