بازی آنلاین: Regnum آنلاین

اسم های مشابه دیگر: قهرمانان Regnum

Regnum آنلاین - یک بازی نقش بازی 3D آنلاین است. بازی Regnum آشکار در دعوا مرحله بین طرفین امکان پذیر است. سمت خود را که آماده برای تبدیل شدن می باشد را انتخاب کنید و شروع به شرکت در مبارزه با فعال. شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام