بازی آنلاین: MonstersArmy

اسم های مشابه دیگر: هیولا ارتش

MonstersArmy آنلاین - یک بازی مرورگر به صورت استراتژی است. وقتی که شب از راه برسه بر روی زمین آغاز می شود، رویارویی بین دو ارتش بزرگ شر - werewolves و خون آشام. شما باید انتخاب کنید که کدام طرف می شود، و چگونه برای مدیریت ارتش. شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام