بازی آنلاین: KlanZ

اسم های مشابه دیگر: KlanZ

KlanZ بازی - یک کارت بازی آنلاین استراتژی در سبک کمیک. آن را در سال 2007 تاسیس شد. شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام