بازی آنلاین: گانگستر Goodgame

اسم های مشابه دیگر: گانگستر Goodgame

بازی گانگستر Goodgame - 1 از پروژه های فوق العاده ای از استودیو Goodgame شرکت است. در پایه از سازندگان طرح به مناقشات سیاسی مافیایی قرار داده، و در نهایت موفق شد بازی بسیار جالب عمل، پر از دعوا به یاد ماندنی است. شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام