بازی آنلاین: Golfstar

اسم های مشابه دیگر: Golfstar

آسان است که به حدس زدن بازی Golfstar در مورد گلف. بر خلاف بازی های دیگر خود را که رقیب واقعی، مردم زندگی می کنند، بازیکنان نیست، کامپیوتر کنترل می شود. در Golfstar اکنون شما می توانید در زمان واقعی در برابر مخالفان واقعی بازی، ایجاد مسابقات تا سی نفر. شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام