بازی آنلاین: ترک جهان

اسم های مشابه دیگر: ترک جهان، forseken جهانی، forseyken جهان، forseken

ترک دنیای بازی آنلاین است که شایسته نامیده می شود یکی از بهترین MMORPG مدرن. این بازی توسط شرکت چینی پکن جهان کامل شد، شناخته شده برای مجموعه خود را از بازی های جهانی پرفکت شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام