بازی آنلاین: Boomsky

اسم های مشابه دیگر: Boomsky

Boomsky آنلاین - بازی چند نفره استراتژیک مرورگر، است که یک بازی سوم شخص است. سازندگان بازی HuaQi بازی ها، اما آن را بر روی اینترنت از طریق Ngames شرکت به نظر می رسد شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام