بازی آنلاین: 1100AD

اسم های مشابه دیگر: 1100AD: تشکیل زمین از کهربا

بازی 1100 AD، یکی از بسیاری از بازی هایی که در سبک استراتژی اجرا شده است.اما اول، از ویژگی های آن است این واقعیت است که آن را نشانی از نصب بر روی دیسک سخت خود نیاز ندارد، و تنها نرم افزار در مرورگر باز می شود، آن را به یک نوع از استراتژی های مبتنی بر مرورگر خود اشاره دارد. شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام