Tankzors
بازی های آنلاین
تیراندازی برای پسران
جهانی از مخازن
مخازن
مخازن آنلاین
فضا
جستجو برای اقلام
پازل
ماجراهای
مهارت
اقدام
استراتژی مرورگر

بازی بیش از مخزن: سطح بسته آنلاین

بازی های مشابه فلش
(رای:29, میانگین امتیاز: 4.14/5)
بازی: 239
برو به پیچ و خم بر روی مخزن خود را. در اینجا شما خواهد شد بسیاری از ماجراجویی نفس پیدا کنید،. برای هر اتاق در پیچ و خم برگزار می شود، شما نیاز به گرفتن دیوار، که پشت آن شما خواهیم نه تنها در عبور، و حتی تهدید کننده زندگی. در اینجا لازم است به استفاده از نه تنها چابکی، و شهود بیشتر بدانید چه نوع از شکستن آجر است.