شهرستان
بازی با ورق
پرش
جستجو برای اقلام
پازل
مزس
ماجراهای
مهارت
جمع آوری اقلام
بازی های آنلاین
اقدام
به دنبال اقلام
ساده

بازی جایزه روبان آبی در آنلاین

بازی های مشابه فلش
(رای:786, میانگین امتیاز: 4.19/5)
بازی: 37151
شما نیاز به یک برنده قدیمی کثیف از نشان گاو Burenka معتبر. انجام هر یک از مشاغل مشخص شده در سمت راست صفحه.