7 سال
بازی های آنلاین
توسط قلب
لباس
رنگ آمیزی کودکان و نوجوانان
جستجو برای اقلام
پازل
ماجراهای
مهارت
جمع آوری اقلام
هوشمند
به دنبال اقلام
ساده

بازی حافظه غذایی آنلاین

بازی های مشابه فلش
(رای:2, میانگین امتیاز: 5/5)
بازی: 219
چگونه می توانم شما را به یاد داشته باشید نوع مواد غذایی شما انجام دهد؟ در حال حاضر، آنها به شما بپرسید، آنچه به جدول در یک مهمانی گرفته شد، و شما به یاد داشته باشید؟ و یا اشتباه؟ بیایید ببینید: سه ظروف روی صفحه نمایش ظاهر خواهد شد، و سپس محتویات آنها ناپدید خواهند شد، و صفحات باقی خواهد ماند. برای 30 ثانیه، شما باید برای پیدا کردن در میان غذا، که در زیر می ایستد، چه چیزی را در بشقاب قرار داده است. اگر شما به یاد داشته باشید، شما را در سطح که در آن غذا دیگر منتقل می کند.