استراتژی اقتصادی
پازل
بازی با ورق
پرش
جستجو برای اقلام
مزس
ماجراهای
مهارت
جمع آوری اقلام
بازی های آنلاین
اقدام
به دنبال اقلام
ساده

بازی توسعه جزیره شما آنلاین

بازی های مشابه فلش
(رای:9, میانگین امتیاز: 4/5)
بازی: 482
برای توسعه و ایجاد زندگی از ابتدا است که به راحتی نیست، اما شما می توانید سعی کنید برای ایجاد فن آوری های بیگانه را برای ساخت خانه از آینده، دوباره راه اندازی اولین موشک و توسعه به حداکثر شیمی و فناوری شیمیایی. سیاست های توسعه خاص فکر کردن در طریق چه منبع برای آنچه در حال آمدن است. سعی کنید برای رسیدن به حداکثر سطح عملکرد.