Tankzors
بازی های آنلاین
تیراندازی برای پسران
جهانی از مخازن
شهرستان
مخازن
مخازن آنلاین
فضا
جستجو برای اقلام
پازل
ماجراهای
مهارت
اقدام

بازی مخزن چموش آنلاین

بازی های مشابه فلش
(رای:21, میانگین امتیاز: 4.48/5)
بازی: 579
در این بازی، شما می توانید حالت برای یک یا دو بازیکن را انتخاب کنید. پس تعیین می کند، اقدام به تخریب شهر، اتومبیل شما و همه خواهد بود که در راه خود را از نزدیک شدن به. مخزن با بمب و راکت انداز مجهز شده است. در هیئت مدیره بازی، شما می توانید شمارنده نابودی خود را برای هر یک از آیتم تماشا کنید.