تام و جری
جستجو برای اقلام
مشاهده آیتم
مهارت
پرش
پازل
ماجراهای
جمع آوری اقلام
بازی های آنلاین
تیراندازی برای پسران
اقدام
هوشمند
ساده

بازی گرسنه جری آنلاین

بازی های مشابه فلش
(رای:74, میانگین امتیاز: 4.35/5)
بازی: 1554
ما موش جری بسیار گرسنه است و غذا در خانه، او می تواند آن را دریافت نمی کند چرا که فراموش نشدنی تام بسیار بد وجود دارد. اما جری جای دیگری پیدا کرده است، در اینجا به پایین می افتد غذا متنوع، پرتاب مردم. شما باید از پایین به عنوان یک موس اجرا کنید و نگه دارید در حالی که یک بشقاب بزرگ که در آن به جمع آوری تمام مواد غذایی. سعی کنید هوشمندانه باشد، دلیل این که شما نیاز به مقدار زیادی از مواد غذایی، و زمانی که شما بسیار کمی داشته باشد.