اژدها
تخریب
حباب
ماجراهای
فضا
جستجو برای اقلام
هواپیما
هلیکوپتر
مهارت
جمع آوری اقلام
بازی های آنلاین
تیراندازی برای پسران
اقدام

بازی شجاع اژدها آنلاین

بازی های مشابه فلش
(رای:3, میانگین امتیاز: 5/5)
بازی: 974
تمام اژدها دوست ندارند زمانی که آنها با خواب تداخل. و سپس کل ارتش به دستور شاه درایوهای آن قله راست تیز دن از طریق زمینه با آتشفشان ها دائما گدازه خارج می گردند. در طول راه در سراسر آثار مکشوفه که قادر خواهد بود به گسترش نفس آتشین و یا تبدیل آن به توپ شعله آبی در حال حاضر بسیار گرم رزمندگان با کمان آمده است. در بالا یک تایمر است که شما می توانید تعیین این است که هنگامی که سطح پایان.