تام و جری
ساده
مهارت
بازی با ورق
پرش
جستجو برای اقلام
پازل
مزس
ماجراهای
جمع آوری اقلام
بازی های آنلاین
اقدام
به دنبال اقلام

بازی حجم گرفتار جری آنلاین

بازی های مشابه فلش
(رای:5, میانگین امتیاز: 3.8/5)
بازی: 980
تام و دوستان خود را به مهمانی امروز و بعد از تمام شادمانی خسته شده و سپس یکی از گربه به حال ایده بازی خنده دار که یک کد از میانگین به پاکسازی، و آن تولید چند موش که هر یک از گربه به برای برخی از زمان گرفتن. که گرفتار اکثر موش برنده. راهنما تام برای گرفتن جایزه.