Tankzors
جهانی از مخازن
شهرستان
مخازن
مخازن آنلاین
پازل
فضا
انسان زنده شد
محافظت از قلعه
اسلحه
ماجراهای
مهارت
بازی های آنلاین

بازی SWAT مخزن آنلاین

بازی های مشابه فلش
(رای:15, میانگین امتیاز: 4.13/5)
بازی: 1278
ما به دادگاه خود را در حال حاضر بازی بعدی، ساخته شده بر این اساس در حال حاضر تحسین "پرندگان خشمگین ". شما می توانید یک تانکر شجاع است، که به یک ماموریت بسیار مهم است برای نجات شهرستان را از مهاجمان بازی کند. وظیفه شما این است برای از بین بردن تانک با همه مهاجمان به نمایندگی در سطح است. طراحی گرافیک این بازی بر کیفیت تاثیر می گذارد.