تام و جری
لباس
رنگ آمیزی کودکان و نوجوانان
جستجو برای اقلام
پازل
ماجراهای
مهارت
جمع آوری اقلام
بازی های آنلاین
7 سال
هوشمند
به دنبال اقلام
ساده

بازی تام و جری : میان وعده شب آنلاین

بازی های مشابه فلش
(رای:2026, میانگین امتیاز: 4.13/5)
بازی: 165901
شما مانند تقریبا همه ارائه یک بازی بسیار جالب توجه است، که به اعتقاد ما،. بیایید باید قوانین را مورد بحث - به شما داده شده موش کنترل جری. با این حال، به عنوان شما ممکن است متوجه - پانل ترک کرده اند، آن را به تصویر می کشد تعداد حرکت شما می توانید در آینده نزدیک را. بدانید اگر شما به هدف نرسیده است، اما حرکت استفاده می شود، پس از آن بازی از دست داده خواهد شد.