Tankzors
جنگ
جهانی از مخازن
مخازن
مخازن آنلاین
فضا
انسان زنده شد
محافظت از قلعه
اسلحه
ماجراهای
مهارت
بازی های آنلاین
تیراندازی برای پسران

بازی جنگ زرهی آنلاین

بازی های مشابه فلش
(رای:2, میانگین امتیاز: 5/5)
بازی: 855
قدم به عقب به جنگ جهانی دوم و احساس توپچی ارشد از قدرتمند ترین T-34، که از آن نه چند تانک های دشمن کشته شدند و که موفق به کسب پیروزی است، نه یک کشور. در اینجا شما باید به 9 سطح داغ که در آن شما قادر خواهید بود برای بررسی دقیقا چقدر به شما شلیک و چگونه شما مقابله با تانک خود را در غوغا بروید. به عنوان بسیاری از مخازن هوشیار و از بین ببرد. موفق باشید