اقدام
بازی جنگ
خرگوش
مبارزه برای دو نفر
کونگ فو
پرش
جستجو برای اقلام
پازل
ماجراهای
مهارت
جمع آوری اقلام
بازی های آنلاین
تیراندازی برای پسران

بازی فو خرگوش آنلاین

بازی های مشابه فلش
(رای:28, میانگین امتیاز: 4.54/5)
بازی: 1453
خرگوش از کوه پایین آمد به دهکده و خانه اش متوجه شد که کمی از آن را ترک وجود دارد. خانه های مسکونی خالی بودند و پرسه زدن در خیابان از شر راهزنان غارت خانه رها شده است. سپس خرگوش از شمشیر خود را کشیده، او همه چیز را به او راهبان در کوه ها آموزش داده شده بود به یاد آورد و با عجله به نزاع، به نام آزادی از روستای مادری خود.