جستجو برای اقلام
ساده
ماهی
مشاهده آیتم
پرش
پازل
ماجراهای
مبارزه برای دو نفر
مهارت
جمع آوری اقلام
بازی های آنلاین
تیراندازی برای پسران
اقدام

بازی خوراک ماهی کوچک آنلاین

بازی های مشابه فلش
(رای:106, میانگین امتیاز: 4.72/5)
بازی: 2817
دو ماهی گرفتار در اقیانوس پهناور، آنها تا به حال هیچ ایده که بسیاری از ماهی ها و گونه وجود دارد. در حال حاضر آنها از مهم ترین به هم بچسبند و نه به دندان درنده قرار می گیرند. بازگشت آنها نمی تواند، چرا که آنها بسیار کوچک هستند و طول می کشد بیش. بنابراین، تمام است که برای آنها باقی مانده است در اینجا ماندن و رشد به ادامه رانندگی و یا بازگشت به خانه زمانی که آنها بسیار بزرگ و قوی است.