الماس آتلانتیس
سه در یک ردیف
بازی با ورق
پرش
جستجو برای اقلام
پازل
مزس
ماجراهای
مهارت
جمع آوری اقلام
بازی های آنلاین
اقدام
به دنبال اقلام

بازی الماس باستان آنلاین

بازی های مشابه فلش
(رای:3863, میانگین امتیاز: 3.77/5)
بازی: 420813
این بازی بسیار سرگرم کننده است. هنگامی که شما شروع به آن بازی، سپس به آرامی سفت. جوهر از این بازی است برای حذف سه نفر از الماس همان. با موس شما می توانید محل الماس را تغییر دهید، بنابراین خط الماس را می توان تمیز هر دو صورت عمودی و افقی. مراقب باشید به دست الماس تنها نیست!