Tankzors
جهانی از مخازن
مخازن
مخازن آنلاین
پرش
جستجو برای اقلام
پازل
ماجراهای
مبارزه برای دو نفر
مهارت
جمع آوری اقلام
بازی های آنلاین
تیراندازی برای پسران

بازی تانک میکرو آنلاین

بازی های مشابه فلش
(رای:69, میانگین امتیاز: 4.35/5)
بازی: 2084
چیز مهم که خواهد شما در میدان جنگ دریافت - ستایش اغراق امیز این وسوسه مست نبرد Kleve روی یک تن با ضخیم تر زره فرونتال 2 متر کلوسوس آهن - خط رویدادی از این بازی به عنوان رویارویی بین شما و یکی از دوستان و یا حتی کامپیوتر بی روح است.