استراتژی مرورگر
اقدام
جنگ
پرش
جستجو برای اقلام
پازل
ماجراهای
مهارت
جمع آوری اقلام
بازی های آنلاین
تیراندازی برای پسران
هوشمند
ساده

بازی تسویه حساب کوچک جنگ بزرگ آنلاین

بازی های مشابه فلش
(رای:37, میانگین امتیاز: 4.57/5)
بازی: 1397
آیا شما آماده برای تبدیل شدن به فرمانده سربازان شجاع تسویه حساب؟ به نظر می رسد مانند آنها که مشکل جدی دارند، سگ الماس دوباره آنها را به چالش و در حال حاضر آماده سازی نیروهای خود را برای حمله. به سرعت در حال بازی، زمان زیادی وارد شده است. اما شما هنوز هم نیاز به سازماندهی ارتش خود را، جمع آوری منابع مورد نیاز، و به همه دستورالعمل. توسعه پادشاهی خود و ارتش خود را با گذشت هر روز رشد می کنند.