بازی هوشمند
مزس
پازل
سه در یک ردیف
جستجو برای اقلام
پازل اره منبت کاری اره مویی
بازی ها
مهارت
3 در یک ردیف
جمع آوری اقلام
بازی های آنلاین
هوشمند
به دنبال اقلام

بازی ریاضی ماز 'N آنلاین

بازی های مشابه فلش
(رای:270, میانگین امتیاز: 3.23/5)
بازی: 25823
جمع آوری تعداد با استفاده از میدان سرخ (کلید کنترل صفحه) : اگر تعداد در جعبه بعدی به تعداد کمتری در میدان مواجه خواهد بود که مجموع این دو عدد ، اگر از آن است که بیشتر در میدان خواهد بود که تفاوت بین این اعداد. اگر عدد برابر باشند ، این میدان خالی است. به تمام اعداد از رشته است.