ماجراهای
هوشمند
جستجو برای اقلام
پازل
خروج از اتاق
مهارت
جمع آوری اقلام
بازی های آنلاین
به دنبال اقلام
مشاهده آیتم
فرار
شهرستان
من به دنبال

بازی نگاهی به یاد BRO برگشت به صفحه اصلی آنلاین

بازی های مشابه فلش
(رای:15, میانگین امتیاز: 4.67/5)
بازی: 1144
نه چندان دور از جنگل زندگی می کردند دو برادر، خرس وجود دارد. یکی از آنها که مسن تر، دیوانگی بیمار است. در حال حاضر، هر شب، کوچکترین نشانی از خواب نیست، و می رود که در جستجوی برادر بزرگتر خود، از کمک به او را به را به تله ها و ماجراهای خطرناک سقوط. تاریخ و خرس طولانی در خواب بوده است، به طوری که او نیاز به کمک شما.