Tankzors
Voynushki
جهانی از مخازن
مخازن
مخازن آنلاین
فضا
انسان زنده شد
محافظت از قلعه
اسلحه
ماجراهای
مهارت
بازی های آنلاین
تیراندازی برای پسران

بازی حمله خارجی AT7 است آنلاین

بازی های مشابه فلش
(رای:11, میانگین امتیاز: 4/5)
بازی: 1511
این فرمان بسیار فن از شما نیست، با توجه به این که به طور مستقیم به نقطه گرم، جایی که او نمی خواهد نگاه فرستاده می شود - مخازن. اما شما می توانید یک هزینه مناسب و معقول، بنابراین نمی تواند شکایت. هر سطح - محل جدید - و یا یک بیابان یا چمن سبز و یا پوشیده از برف دشت های بی درخت پوشیده از گلسنگ نواحی قطبی. در همه جا شما نیاز به ساقه دشمنان خون اشام، کسب درآمد، و مراقبت از زندگی، که بسیار برای چنین ماموریت.