استراتژی اقتصادی
مهارت
بازی با ورق
پرش
جستجو برای اقلام
پازل
مزس
ماجراهای
جمع آوری اقلام
بازی های آنلاین
اقدام
به دنبال اقلام
ساده

بازی بالون تابش خیره کننده رم آنلاین

بازی های مشابه فلش
(رای:4, میانگین امتیاز: 3.75/5)
بازی: 1232
در اینجا از یک فن که می چرخد ​​در محور افقی است. این محور به یک صفحه عمودی است، که به نوبه خود دارای چرخ در پایین آن، که در امتداد ریل افقی گذاشته سفر ثابت شده است. تمام این طرح، شما می توانید پس از اتمام بازی در هر روز را بهبود بخشد. روز باید فاصله زمانی از آغاز تا به توقف کامل بود.