بازی های آنلاین
به دنبال اقلام
جستجو برای اقلام
جمع آوری اقلام
مشاهده آیتم
هوشمند
پازل
ماجراهای
خروج از اتاق
مهارت
فرار
شهرستان
من به دنبال

بازی معلم شیطان آنلاین

بازی های مشابه فلش
(رای:2365, میانگین امتیاز: 4.54/5)
بازی: 23740
من از دسیسه معلم که انتقام می گیرد بر شما نمرات ضعیف برای مطالعات خود خسته شده اید؟ در اینجا، و انتقام گرفتن بر او. متقاعد کل کلاس را به تمسخر او را. شما می توانید آن را به یک دکمه روی صندلی پرتاب یا توصیف آن را با گچ، و شما می توانید انجام دهید و وفادار تر است. آمد تا با یک روش است که کمک خواهد کرد که معلم خود را که اشاره دارد به شما به عنوان خوب به عنوان شما می خواهم اهلی.