Tankzors
جهانی از مخازن
مخازن
مخازن آنلاین
نبرد
فضا
انسان زنده شد
محافظت از قلعه
اسلحه
ماجراهای
مهارت
بازی های آنلاین
تیراندازی برای پسران

بازی جنگ تانک آنلاین

بازی های مشابه فلش
(رای:15, میانگین امتیاز: 4.33/5)
بازی: 2257
اگر شما می خواهید به اندازه گیری قدرت خود را با کسی که شما می توانید به تانک در این اقدام سرگرم کننده تماس بگیرید: ساختمان بر روی قوانین فیزیک و داستان بازی اجرای مراحل که هر فعلی یا سابق کار تانکر عالی در حال اجرا و فرصت به صرف زمان در تعطیلات در دایره سرگرم کننده اقوام و دوستان. این شاهکار با تانک عنوان یک جنگ وسوسه انگیز شما را با همه چیز شما را برای یک مسابقه بر روی صفحه نمایش بزرگ نیاز دارند فراهم کند!