Tankzors
جهانی از مخازن
مخازن
مخازن آنلاین
فضا
جستجو برای اقلام
پازل
ماجراهای
مهارت
بازی های آنلاین
تیراندازی برای پسران
اقدام
استراتژی مرورگر

بازی مخزن آنلاین

بازی های مشابه فلش
(رای:91, میانگین امتیاز: 4.41/5)
بازی: 6921
فرض کنید که در زندگی به شما دوستان - آب نشت نمی کند، اما صفحه چندی رقبا و ورزش در مدیریت از مخزن باقی می ماند. به یاد داشته باشید، در اطراف دیواره های آهن است. جهش لغو نشده است! شلیک تانک های دیگر مراقب باشید زیرا شما می توانید با یک گلوله کشته شده است.