سودوکو
هوشمند
سه در یک ردیف
جستجو برای اقلام
پازل اره منبت کاری اره مویی
پازل
بازی ها
مهارت
3 در یک ردیف
جمع آوری اقلام
بازی های آنلاین
به دنبال اقلام
مشاهده آیتم

بازی سودوکو آنلاین

بازی های مشابه فلش
(رای:8, میانگین امتیاز: 3.5/5)
بازی: 1593
شروع بازی سودوکو پازل. شما نیاز دارید که در جدول اعداد است که توسط خطوط ضخیم مشخص شده را پر کنید. اعداد باید از 1 تا 9 را در هر محل انتخاب شده تنظیم می شود. اعداد باید در برخی از هواپیماها تکرار نمی شود: عمودی، افقی و مورب است. نیز نباید تکرار در بخش های انتخاب شده از نوار چربی.